Rep la pilota la Macarena Portals per a explicar-nos 6 coses sobre ella. A qui creus que li ho passarà?